کمی بیشتر

بیا تا کمی بیشتر فکر کنیم

قوانین انتشار مطالب این وبلاگ

به جای این که درگیر این قواینی با اسمای طولانی بشم در کل بهتون میگم که ما طرفدار دانش آزاد برای همه افراد هستیم  و معتقدیم که علم برای هیچکس نیست و همه باید بتونن به تمام علوم دسترسی کامل و بدون قید و شرط داشته باشن ، با توجه به همه این حرفا تمام مطالب این وبلاگ رو هرجوری که دوست دارید منتشر کنید ، هیچ قانونی نداریم غیر از این که نمیتونید مطالب این وبلاگ رو انحصاری کنید ، همین !!  اگرم خواستید جایی لینک بدید و بگید این مطلب رو از اینجا ورداشتید فقط اینو بنویسید : www.alirezafe.ir
ممنون